Kære alle,

Her kan du læse klubbens nyhedsbreve, hvori du kan læse om hvad der rør sig i klubben. Både hvad der er sket siden sidste nyhedsbrev og hvad der vil komme til at ske i nær fremtid.

Med venlig hilsen
Sin-Sung